O projektu

Regionální portál krajVysocina.cz (dále jen portál), provozovaný Markem Urban, IČ:04440544 (dále jen provozovatel), je soukromý nezávislý internetový portál,
provozovaný za účelem relevatní a kvalitní prezentace uzemních celků, firem, služeb, zájmových bodů v rámci kraje Vysočina a přilehlého okolí.

Portál je plněn postupně z veřejně dostupných zdrojů a provozovatel nijak neručí za správnost převzatých informací, u každého informačního celku je zpravidla uvedený zdroj
nebo odkaz na webové stránky, ze kterých byla nebo je informace čerpána.

Projekt začal vznikat v polovině roku 2016 na doméně vysocinazije.cz, později se veřejné aukci podařilo zakoupit současnou doménu  krajvysocina.cz, hlavní motivací ke vzniku,
byla rozstříštěnost informací mezi různé portály uzemních celků, destinačních společností nebo mikroregionů a oddělování veřejného a komerčního sektoru, které spolu přímo souvisí.

Přihlásit se